– Tre gånger per år träffar vi från Kommunal andra som jobbar inom vatten, renhållning och energi från Norge, Danmark, Finland och Island. Det gör vi för att jämföra arbetsvillkor och arbetsmiljön i våra olika länder. Vi tar fram frågor som vi vill driva gemensamt i EU genom europafacket EPSU.

Vad har ni pratat om den här gången?

– Den stora frågan nu är privatiseringen och upphandlingarna. Speciellt i Norge är de på väg att följa den svenska modellen och lägga ut på entreprenad.

Varför gör ni detta?

– Det sägs att sju av tio beslut i Sveriges riksdag redan är fattade i EU. För att ha en chans att påverka beslut om arbetsmarknaden så måste vi finnas med där. Det här är ett sätt att förbereda oss så att det går.

De andra på mötet är fackliga ombudsmän som arbetar heltid på sina förbund. Vad tror du att du kan tillföra som fortfarande arbetar halvtid som elektriker med vattnet i Göteborg?

– Det är jag och två till från Kommunal som inte är ombudsmän. Det är viktigt. Jag ser ju det som händer ute i verkligheten direkt och kan rapportera om det. Jag ser när maskinister som inte får tillräcklig dygnsvila blir trötta och nästan välter maskiner. Att ha med sig det in i det här arbetet är en viktig tillgång.