En kvinna närmar sig 50, hon närmar sig Göteborg där hon ska möta sin mor. Ramen är tågresan och där skriver kvinnan fram berättelsen om mor- och dotterskap. Den kärleksfulla men komplicerade relationen till hennes egen mor.

Särskilt intressant blir det när berättaren väver in sin egen dotter, när de möts alla tre. Vi möter barnet som vill vara modern till lags, för att sedan som vuxen, och mor själv, vågar sätta gränser.

Ibland är berättelsen frustrerande stillastående, som ett försenat tåg, men det är insiktsfullt och tankeväckande skrivet om en relation som tål att utforskas för de flesta av oss.