– Vi känner oss nöjda. Vi har fått ut samma löneökning som på Vårdföretagarnas avtal men också fått in en hel del förbättringar i avtalet och vi höjer också lägstalönerna ordentligt och det är ändå en bra grundplatta, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

Vad är du minst nöjd med?

– Inget. Det känns att vi kommit en bit på väg.

Lägstalönerna höjs med 3,2 procent upp till 18 398 kronor. Ersättningar för jour och ob med mera ökar med 2,2 procent men från den 1 januari.

Avtalet är ettårigt och löper ut den 31 augusti 2017. Det finns ingen individgaranti i avtalet och fördelningen sker individuellt ute på arbetsplatserna.

KFO:s förhandlare Björn Jidéus är även han nöjd.

– Vi har förståelse för att Kommunals medlemmar måste få sina löneökningar samtidigt som vi har en bransch som brottas med tydliga indikationer från statens sida.

Hur kommer det sig att era företag har råd med den här löneökningen när bolagen i Vårdföretagarna säger sig inte ha det?

– Man får ta från olika saker i verksamheten. Vi har en förhandlingsordning med Kommunal om att vi inte ska varsla, vi ska inte bråka och vi hamnar på märket hur man än gör. Sen tror jag våra medlemsföretag jobbar väldigt nära sina verksamheter, de förstår vad som sker ute i verksamheten, och det är ingen som vill ta ifrån de anställda deras rättmätiga löneökningar. På Vårdföretagarnas avtal är det mer stora bolag med andra incitament för sin verksamhet, säger Björn Jidéus.

Det är sammanlagt omkring 550 små bolag och kooperativ som är anslutna till kollektivavtalet.

Förutom löneökningar är parterna överens om en del smärre villkorsförändringar. Det ska bli något svårare för arbetsgivarna att säga upp assistenter. ”Arbetsgivaren ska undersöka och ange orsaken som ligger till grund för sitt beslut att anställningen ska upphöra”, lyder en ny skrivning i avtalet.

Just det framhåller Charlott Malm, personlig assistent och en av Kommunals avtalsdelegerade, som en av de viktigare förändringarna i avtalet.

– Det tror jag kan få betydelse. Arbetsgivaren kommer få höra den anställdes version också, säger Charlott Malm.

En nyhet är också att kortare arbetsinsatser under jour och beredskap får räknas samman och ger mertids- eller övertidsersättning efter sammanlagt 30 minuter.

Kommunals yrkanden om att få bort så kallade ”all inclusive-avtal”, där jour och andra ersättningar är inräknade i lönen gick inte igenom. Däremot får avtalet skrivningar som ska öka tydligheten.

– Överenskommelserna måste vara skriftliga, det måste framgå vad som är ersättning för jour och ob och de ska revideras årligen också, säger Margaretha Johansson.

Ett annat av Kommunals yrkanden, att normen ska vara månadslön och inte timlön, blir en fråga för en arbetsgrupp att se över till nästa gång parterna ska förhandla. Arbetsgruppen ska reda ut kostnader och andra förutsättningar för övergång till månadslön, samt utarbeta en plan för hur de två löneformerna i avtalet ska hanteras.

Avtal med KFO för assistenter

Löneökningen är 487 kronor i genomsnitt, räknat på heltid.

Lönerna fördelas individuellt. Ingen individgaranti.

Lägstalönerna ökar med 570 kronor. Den nya lägstalönen från 1 september är 18 398 kronor.

Ersättningarna höjs med 2,2 procent från den 1 januari.

Ny jourersättning vardag: 34,49 kr/timme. Helger: 69,09 kr/timme.

Beredskapsersättning vardag: 15,54 kr/timme. Helger: 30, 66 kr/timme.

Nytt ob: vardag 19-22: 20,55 kr/timme, vardag 22-06: 39,30 kr/timme. Fredag 19-24, lördag, söndag, måndag 00.00-07.00, vardag före vissa helgdagar: 51,10 kr/timme. Storhelger: 102,35 kr/timme.