Rapporten ”Livräddarna” handlar om villkoren för lokalvårdarna vid sjukhusen. Den bygger bland annat på enkäter bland skyddsombud och undersköterskor.

Emma Ölmebäck som har skrivit rapporten är utredare vid Kommunal.

– Det som överraskade var att vi inte har kommit längre och att sjukhusledningar inte bättre har förstått vikten av att integrera städverksamheten med vården, säger hon.

Emma Ölmebäck menar att städning inom vården inte passar att konkurrensutsätta.

– Hur ofta ska till exempel en toalett rengöras? Det måste utgå från behoven om det går vinterkräksjuka eller liknande. I ett sådant läge blir kraven vid en upphandling lite trubbigt för att klara kvaliteten och patientsäkerheten.

Hon tycker att rapporten är betydelsefull för att lyfta fram den lokalvårdarnas viktiga roll för patientsäkerheten.

– De räddar liv. Men lokalvårdarna behandlas inte som så viktiga som de faktiskt är för patienternas hälsa.

Rapporten visar att städningen har försämrats under de senaste fem åren. Många patienter och anhöriga klagar. Över hälften av undersköterskor svarar att de städar själva minst en gång i veckan på grund av bristande rengöring. Farliga smittor kan spridas som kostar pengar och liv.

Arbetsmiljön hos lokalvårdarna har kraftigt försämrats, bland annat till följd av stress på grund av utökade städområden.

Över hälften av skyddsombuden svarar att lokalvårdare får den utbildning som krävs för jobbet. Men att timanställda inte får denna utbildning.

Samtliga skyddsombud svarar att lokalvård inte passar att upphandla. Upphandlingen lockar till sig oseriösa städbolag som struntar i kvaliteten eftersom sjukhusen inte ställer några krav på bolagen efter att upphandlingen avslutats.

Rapporten avslutas med ett antal krav från Kommunal för att rädda liv på sjukhusen och förbättra villkoren för lokalvårdarna:

• Krav på kollektivavtal vid upphandling, för att minska förekomsten av oseriösa städföretag.

• Krav på personalövertagande för att bibehålla kontinuitet och kompetens bland personalen.

• Ersätt prispress vid upphandling med krav som främjar yrkesskicklighet och bidrar till teamarbete mellan vårdpersonal och städpersonal.

• Kräv att även timanställda lokalvårdare får den utbildning som behövs i yrket.

• Lyft lokalvårdarnas arbete. Statusen på deras arbete måste höjas. Lokalvårdare bör vara representerade i samtliga sjukhusledningar för att få in perspektiv från städverksamheten.

• Integrera lokalvårdarna i vårdteamteamet. Arbetsorganisationen ska främja samarbetet mellan vård- och städpersonal.

• Förbättra arbetsvillkoren. Avskaffa allmän visstidsanställning och slopa ofrivillig deltid.

• Mer resurser. Högre kvalitet i städverksamheten kräver mer pengar.

• Reglera städningen genom lagstiftning. Patientsäkerheten kräver att det ställs tydliga krav på städningens kvalitet.