Varför skrev du en barnbok om att ha lite pengar?

– Jag tyckte att det inte fanns någon bok på det temat, jag tyckte att det skulle vara bra om det fanns en sådan bok att känna igen sig i. Som en motvikt till alla böcker som handlar om shopping och där man aldrig reflekterar över folk som inte har råd med allting.
 
Det är en lättsam bok där det är ganska odramatiskt att ha ont om pengar, hur tänker du kring det?

– Jag ville inte göra någon eländesskildring men man förstår också att de tycker det är jobbigt att de inte har pengar. Men jag ville få fram att man kan ha roligt och man kan framför allt vara en bra förälder även om man inte har en massa pengar, något som folk ibland kan tvivla över, kanske både de som har lite pengar och omgivningen. Men det hänger inte på pengarna om man är en bra förälder eller inte och man kan ha det ganska bra ändå. Sedan finns det i bakgrunden, det jobbiga i att inte ha råd.
 
Varför tror du att det är så få barnböcker som skildrar det här temat?

– Det kan ju vara så att folk har tyckt att det inte är ett ämne som passar för barn. Samtidigt finns det många barn som lever i det och vet att man inte har råd med allt. Jag har fått jättemycket fin respons från folk som sagt saker som ”äntligen en bok som handlar om mig”. Många har tyckt att den är bra som underlag för diskussioner om att människor har det olika.