I Söderhamn finns ett lokalt arbetstidsavtal, FIA. Flexibel individuell arbetstid. 800 undersköterskor, vårdare och personliga assistenter kan med stöd av avtalet lägga ut sin egen arbetstid. Övertiden är bortförhandlad. Istället finns en timbank där ob-timmar sätts in och som kan tas ut i tid eller i pengar.

– Värdet på timmarna beror på din lön. Jag har 150 kronor i timmen och det är värdet på de ob-timmar som jag idag kan lägga i timbanken. Med det nya avtalet sänks ersättningen till 101 kronor i timmen vid storhelg och till 50 kronor i timmen vid vanlig helg, säger undersköterskan Marlene Söderholm.

Den nya ob-ersättningen blir lika för alla oavsett lön.

 

LÄS OCKSÅ: Söderhamn i topp på låglönelistan

 

Kommunal har tidigare sagt upp FIA på grund av att sektionen tycker att arbetsgivarna har utnyttjat avtalet genom att beordra eller låta medlemmar arbeta för mycket övertid.

Fack och arbetsgivare har inte kunnat enas om ett nytt avtal. Därför upphör FIA att gälla från den 1 december. Då tillämpas istället de allmänna bestämmelserna i HÖK, ett centralt avtal mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting.

Barbro Andersson beklagar att de inte lyckats enas om ett nytt lokalt arbetstidsavtal.

– Många uppskattar möjligheten att lägga ut sin arbetstid. Men bristen på personal har gjort att många också fått arbeta mycket övertid. Därför kan vi inte behålla avtalet som det ser ut nu.

Marlene Söderholm är oroad över att flexibiliteten att själv välja sitt grundschema nu försvinner. Och hon tycker att det är upprörande att arbete på obekväm arbetstid blir så mycket lägre från 1 december.

– Vi har redan så låg lön.

Hon berättar att timbanken har gett möjlighet att ta ut lediga dagar eller att gå ned i arbetstid för att orka med det tunga och slitsamma jobbet.

Att de nu istället får rätt till övertidsersättning är inget som Marlene ser några fördelar med.

– Tror du verkligen att de kommer att ta den kostnaden att beordra oss övertid när det finns många timvikarier som sitter med mobilen i hand och hoppas att bli inringda. Fast jag kan föreställa mig att många anställda också kommer att sitta med mobilen i knät i hopp om att kunna arbeta extra för att ha råd med de nya vinterstövlarna åt sina barn.

Anna-Karin Eklund är förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen. Hon säger att det är oundvikligt att FIA upphör eftersom Kommunals krav på förändringar är omöjliga att acceptera.

–Nu får vi testa att använda HÖK-avtalets bestämmelser om arbetstider.

Hon menar att möjligheten att själv lägga ut sin grundbemanning kan finnas kvar.

– Men det blir inte möjligt att förändra sitt schema 3-4 gånger per år som i dag. I fortsättningen blir scheman mer långsiktiga och ska gälla tills vidare under året.

Och hon ser flera fördelar med att FIA upphör.

– Eftersom ob-ersättningen i FIA beror på lönen så tjänar de med lägst lön på HÖK eftersom ersättningen då blir lika stor för alla.

Anna-Karin Eklund nämner även möjligheten att höja grundlönen när kostnaden för timbanken försvinner.

– Det kanske ger oss utrymme att diskutera detta med Kommunal vid nästa lönerevision. Det får tiden utvisa, säger hon.

Barbro Andersson hoppas att det finns tid att rädda FIA.

– Vi uppvaktar ansvariga politiker i Söderhamn, säger hon.