Det nya bussbranschavtalet gäller från 1 oktober i år till den sista september 2017. Förutom löneökningar räknas även ersättningar upp med motsvarande belopp.

Kommunals ombudsman Yvonne Chevallerau säger att det är positivt att avtalet inte innehåller några försämringar.

– Naturligtvis hade vi hoppats få igenom förbättringar när det gäller arbetstider och andra yrkanden vi hade i förhandlingarna. Men förhoppningsvis kommer vi närmare det målet vid nästa avtalsrörelse om ett år.

Hon tillägger att Kommunals förhandlingsdelegation prövade flera vägar för att få igenom sina krav, Bland annat var den öppen för ett längre avtal än för ett år, och även att sälja några delar i avtalen för att få igenom de förbättringar Kommunal ville ha.

– Men arbetsgivarna var inte intresserade av detta, säger Yvonne Chevallerau.

Nu fortsätter förhandlingarna med KFS om ett nytt avtal för de kommunala bussföretagen.

Samtidigt har förberedelserna inför nästa avtalsrörelseredan påbörjats. Kommunals förbundsstyrelse har redan beslutat att nuvarande förhandlingsdelegation får fortsätta, för att få bra kontinuitet i förhandlingsarbetet.

I oktober blir det möjligt för medlemmar att lämna avtalsyrkanden inför nästa års avtalsrörelse. Dessa yrkanden ska senare diskuteras vid avtalskonferenser innan kraven slutgiltigt fastställs inför kommande avtalsrörelse.

Sveriges Bussföretags förhandlingschef Ulrika Egervall är mycket nöjd med att förhandlingarna med Kommunal har varit mycket konstruktiva.

– Det känns positivt att vi har kommit överens i god tid före nuvarande avtal löper ut, säger hon.

Tidigare har Kommunal och Sveriges Bussföretag haft olika arbetsgrupper för att försöka hitta lösningar i frågor som inte har kunnat lösas vid förhandlingsbordet. Några sådana arbetsgrupper finns inte med denna gång.

– Avtalsperioden på ett år är för kort för att vi ska hinna med det, säger Ulrika Egervall.

Hon förklarar att Sveriges Bussföretag inte ville gå med på att diskutera ett längre avtal på grund av industrins märke som alla andra avtal måste ta hänsyn till.

– Märket 2,2 procent gäller för ett år. Det har varit förutsättningarna, säger hon.