Vid LO-kongressen i juni sa Kommunals ordförande Tobias Baudin att ava ökar för sjätte året i rad. Och då främst i kvinnodominerade yrken. Han sa att ava inte är en inkörsport för unga att få fast jobb. Enligt Tobias Baudin fastnar allt fler i otrygga anställningar. Medelåldern bland dem i Kommunal som har ava är 36 år.

LO-kongressen sa ja till en motion från Kommunal, Seko, Fastighets, Handels samt Hotell- och Restaurang om att kräva att allmän visstids­anställning, ava, avskaffas i lagen om anställningsskydd. Men LO-styrelsen ville i stället driva kravet avtalsvägen.

IF Metalls delegation och Transports ordförande Lars Lindgren reserverade sig mot kongressens beslut.

Enligt Lars Lindgren är förhandlings­vägen stängd i och med kongressens beslut.

– Vi kan ju inte gå till arbetsgivarna och förhandla när vi har ropat efter lagstiftning. Varför skulle arbetsgivarna vilja förhandla med oss då?

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä håller med.

– LO-kongressen sa nej till förhandlingsvägen. Det tycker jag är tråkigt, säger han. 

Kommunals avtalssekreterare, Lenita Granlund, säger att förbundet vill ändra lagen för att inte behöva betala ett pris till arbetsgivarna för att få bort ava ur avtalen.

– Det handlar även om konkurrens­neutralitet. Arbetsgivare som inte har tecknat avtal ska inte ha en fördel av att ava tas bort i avtal men inte lagen, fortsätter hon.

Den borgerliga majoriteten i riksdagen, Alliansen och Sverigedemokraterna, säger nej till att slopa ava i lagen om anställningsskydd.

Därför är Kommunal och andra förbund trots allt öppna för att tillsammans driva kravet i en LO-samordning i nästa års avtalsrörelse. Industriförbunden, Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Transport har inte problem med ava. Men bland dessa förbund finns problem med inhyrning från bemanningsbolag samt daglönare och and­ra former av kortvariga behovs­anställningar.

Elektrikerna och Målarna ställer upp på en samordning om ava i solidaritet med Kommunal och andra förbund som har problem med den anställningsformen. Industriförbunden vill i så fall ta ett större grepp för att även försöka lösa sina otrygghetsproblem.

Blir det en samordning om ava och annan otrygghet finns risk/möjlighet för att arbetsgivarna vill diskutera sina hjärtefrågor som uppsägningsregler, till exempel turordning.

Handels har liksom IF Metall redan fört sådana samtal med sina motparter i utbyte mot ett omställningsavtal som ger visstidsanställda större trygghet mellan jobben.

– Lyfter vi på det ena locket är det oundvikligt att inte också lyfta på det andra, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Byggnads, Elektrikerna och Målarna säger nej till att diskutera ändrade turordningsregler. Kommunal är mer öppet för att förhandla om arbetsgivarnas krav.

– Vi stänger inga dörrar, säger Lenita Granlund.

LO-förbunden har en knapp månad på sig att försöka enas. I mitten av oktober har LO sitt representantskap. Då ska beslut om eventuell samordning fattas.

 

 

Så tycker LO-förbunden

 

Ava inget problem, har andra regler än lagen i kollektivavtal. Tycker frågan ska lösas i avtal, eventuellt i LO-samordning. Vill inte ha sämre turordningsregler än i lagen.

 

Ava inget problem, har andra regler än lagen i kollektivavtal. Kan tänka sig LO-samordning för att stötta förbund som har problem med ava. Vill inte diskutera nya regler om turordning.

 

Ava ett stort problem, följer lagen om anställningsskydd. Vill ha LO-samordning för att få bort anställningsformen. Känslig fråga att diskutera turordningsregler.

 

GS  (Facket för skogs-,trä- och grafisk bransch)

Visstid är ett problem. Alla förbundets avtal utom ett reglerar visstid på annat sätt än lagen. Är öppet för en LO-samordning i frågan, men ser problem med att då bara driva ava.  

 

Har i kollektivavtal andra regler än lagen om ava. Visstid ett stort problem. Vill i första hand ha en lagändring. Öppen för LO-samordning och att även diskutera arbetsgivarnas krav om nya turordningsregler.

 

HRF (Hotell- och restaurangfacket)

Ava ett stort problem. Inga särregler i avtal, följer lagen om anställningsskydd. Har förgäves försökt att i avtal få bort ava. Vill gärna ha en LO-samordning i frågan.

 

Tycker inte att ava är ett stort problem. Har i nästan alla avtal andra regler än lagen om ava. Tveksamt till LO-samordning i frågan. Vill i så fall diskutera all form av otrygga jobb. Är då öppen för att diskutera arbets-givarnas krav om nya turordningsregler.

 

Tycker ava (allmän visstidsanställning) är ett stort problem. Följer lagen. Vill i första hand få bort ava i lagen. Är öppet för en LO-samordning i frågan.

 

Ava inget stort problem. Har i kollektivavtal andra regler än lagen om ava. Tveksamt till LO-samordning i frågan. Vill i så fall diskutera all form av otrygga jobb.

 

Har inte ava men mycket visstid och timanställningar. Många tvingas bli egenföretagare som dumpar marknaden. Vill ha LO-samordning kring att det för arbetsgivare ska vara lika dyrt att anlita egenföretagare som att anställa.

 

Har inte problem med visstid, och har andra regler i avtal jämfört med lagen. Är öppet för LO-samordning om ava i solidaritet med andra förbund. Vill inte diskutera arbetsgivarnas krav på andra förändringar i lagen om anställningsskydd.

 

Ava inget stort problem. Har andra regler i avtal. Vill få bort ava i lagen. Är öppet för LO-samordning och kan då också tänka sig att lyssna på arbetsgivarnas krav om ändrad turordning. Men Pappers vill inte göra eftergifter i den frågan.

 

Ser att ava ökar kraftigt. Följer lagen om ava i de allra flesta av sina avtal. Är öppet för en LO-samordning för att få bort anställningsformen, men ser betydande problem eftersom otryggheten ser så olika ut beroende på bransch.

 

Har ava och annan visstid i sina avtal. Tycker inte det är något problem. Är emot en LO-samordning för att få bort ava. Tror inte det går att hitta en gemensam lösning. Tycker att varje förbund får ta upp kravet med sin motpart.

 

Illustration: Colourbox

Så funkar Ava – allmän visstidsanställning

● Allmän visstidsanställning (ava) infördes av Alliansen 2007. Den ger arbetsgivare rätt att fritt anställa på visstid utan motivering. Den som är allmänt visstidsanställd mer än två år inom en femårsperiod får enligt lagen om anställningsskydd automatiskt en tillsvidareanställning.
● Flera kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare har andra regler än lagen. Dessa regler ersätter ava eller begränsar möjligheten att använda denna anställningsform.
● Kommunal som följer lagen om anställningsskydd har i avtal med SKL en regel om att den som är vikarie och/eller anställd på ava mer än tre år inom en femårsperiod automatiskt ska få en tillsvidareanställning, det vill säga fast anställning.