Petra Sundgren började sin praktik förra veckan och har nu bytt arbetsplats från Balderskolan i Skellefteå till Byske där de lagar mat både till äldreomsorg, förskola och skola.

– Det är jätteroligt. I skolan får vi maten, vi värmer maten och serverar den. Här i Byske gör vi maten från grunden så det är roligt att få laga mat igen. Det här ger oss möjlighet att fortsätta jobba i kök. Själv har jag inte gått köksutbildning.

Bakgrunden är att skolorna ställer om från mottagningskök till tillagningskök, berättar måltidschefen Peter Lundmark.  

– Plus att vi ser att vi måste vara rädda om våra medarbetare och kock är ett bristyrke i framtiden.

300 personer jobbar med mat i Skellefteå kommun utspritt på 170 kök av olika storlekar. I skolköken är de flesta anställda som restaurangbiträden så satsningen berör främst dem. I första skedet ska ett 30-tal anställda valideras, men det kan bli ett 50-tal till.

– Alla får erbjudandet men man måste vilja själv. Men gör man inte detta så passar man ju inte i jobbet. Jobben med den kompetens man har i dag kommer sakta försvinna, men vi vill utbilda dem för vi vill ha kvar dem. Bristen på kockar är jättestor i Sverige.

Kommunen har tagit fram en checklista med det man behöver kunna för att få kalla sig kock. Den innehåller bland annat matlagningskunskap, råvarukunskap, specialkost och menyplanering och ska motsvara vad som ingår i kockutbildning. Hur mycket praktik de anställda behöver varierar mellan två och åtta veckor beroende på deras kunskaper. Även teori skiljer sig men alla ska genomgå en webbutbildning så att de får samma grund.

– Alla som inte har titeln kock måste valideras, oavsett om man har utbildning från storkök sedan gammalt, men då behöver man mindre, säger Peter Lundmark.

De som redan är kockar i kommunen har utbildats till handledare för dem som gör praktik. Både praktik och webbutbildning görs på ordinarie arbetstid, enligt Peter Lundmark.

Ni tycker inte att man behöver gå kockutbildning för att kalla sig kock?

– Man kan gå olika vägar, i slutändan är det så att om man uppfyller kriterierna i våra checklistor så har du samma kunskaper som en som gått kockutbildning. Utbildning är alltid bra men det utbildas inte tillräckligt med kockar i dag.

Håkan Nilsson, ordförande för Kommunal i Skellefteå, är nöjd med satsningen.

– Det är en jättebra satsning utifrån att vi har väldigt många medlemmar som vi vet har kompetens men de har haft fel yrkestitel. Vi vet att det är ett stort behov av kockar i framtiden. Det här är ett bra sätt att ta tillvara den kompetens som redan finns hos de anställda och höja statusen för dem.