Statistiken som tidningen Fastighetsfolket tagit fram visar att andelen städare som jobbar deltid ökade från 40 till 41 procent mellan 2014 och 2015.

Kvinnor jobbar betydligt mer deltid än män, och det är också bland dem som deltidsarbetet har ökat. Bland männen har det däremot minskat lite.