Emma Öberg, 28, jobbar som undersköterska på akutmottagningen på Örnsköldsviks sjukhus. Det var under ett nattpass i slutet av december förra året som en alkoholpåverkad patient lyckades ta sig in i personalrummet och kastade papper omkring sig. Emma upptäckte patienten och så åt henne att hon inte fick vara där och ledde henne mot ett rum där hon skulle få vänta på läkare. Under tiden var patienten aggressiv, berättar Emma.

– Jag sa att doktorn var på väg, men hon klappade till mig med öppen handflata i huvudet.

Emma kände av slaget i några timmar och hade huvudvärk, men stannade kvar på jobbet.

Hon anmälde direkt misshandeln till polisen i enlighet med sjukhusets policy. I tingsrätten dömdes patienten för ringa misshandel och att betala skadestånd för kränkning till Emma om 5 000 kronor. Men patienten överklagade till hovrätten, där skadeståndsdelen upphävdes, vilket Arbetet var först med att rapportera om. Hovrätten åberopar att domstolarnas praxis är att ”ringa fall av misshandel, oavsett mot vem den riktas, som huvudregel inte anses innebära en allvarlig kränkning av offret”.

– Det är inte att man vill åt pengarna men det känns rentav förjävligt att hovrätten anser, känner jag, att det är okej att man beter sig hur som helst när man söker vård.

– De tyckte nog i hovrätten att det var ett litet slag och att man ska kunna stå ut med sådana saker när man jobbar på en akutmottagning.

Patienten blev dömd för ringa misshandel även i hovrätten som konstaterar att en undersköterska på akutmottagning inte har arbetsuppgifter som innebär att hantera våldsamma och stökiga personer. Därför har Emma Öberg inte haft anledning att räkna med våldet, står det i domen.

Men Emma Öberg menar att det kan finnas risk att samma sak händer igen då förövaren slapp betala skadestånd. Emma känner viss oro för att patienten ska komma tillbaka, i övrigt är hon inte rädd på jobbet eftersom hon har överfallslarm på natten.

Phillip Eldon är förbundsjurist på Kommunal. Hans spontana reaktion är att tingsrätten och hovrätten har bedömt allvarligheten i misshandeln på olika sätt, men att hovrätten verkar ha dömt i linje med hur lagstiftningen är tänkt. Han säger att det i Sverige är ganska svårt att få rätt till skadestånd.

– Det som står i lagen är att det ska vara en allvarlig kränkning genom ett brott. Genom att lägga till ordet allvarlig höjer man trösklarna för vilka kränkningar som ska vara skadeståndsberättigande.

Phillip Eldon tycker inte att man ska tolka upphävandet av skadestånd som att det är acceptabelt att misshandla vårdpersonal.

– Det är inte fritt fram för en person att bete sig på det här sättet för personen blev uppenbarligen dömd för brottet så det brottsliga har samhället tagit itu med. Men jag förstår mycket väl att undersköterskan har blivit kränkt.

Phillip Eldon understryker att det är viktigt att den som utsätts för våld på jobbet dokumenterar händelseförloppet ordentligt. Det kan ha betydelse om det fanns andra människor närvarande, om det blir kroppslig skada och om man måste söka psykiatrisk vård. Dessutom ska arbetsskadan anmälas till Försäkringskassan och AFA försäkring.