I den nya stadsdelen Munksjöstaden låter Kommunal bygga 166 hyresrätter. Den första etappen med 34 lägenheter är inflyttningsklar om ett par månader. Intresset är mycket stort för att få kontrakt där. Över 600 personer har anmält sitt intresse.

Inga kommunalare kommer att ha förtur eller få lindrigare kreditprövning för att godkännas som hyresgäst.

Alla placeras i samma bostadskö. Lägenheterna förvaltas av Riksbyggen och det är deras hyresregler som gäller.

– Vi vill inte peta i dessa regler, säger Niklas Rengen.

För att bli godkänd som hyresgäst krävs att den som står på kontraktet:

Har fyllt 18 år.

Inte har skulder eller betalningsanmärkningar som gäller obetalda hyror eller avgifter kopplat till tidigare boende. Finns det andra betalningsanmärkningar görs en prövning från fall till fall om personen ändå kan godkännas för ett hyreskontrakt.

Hyresgästen ska ha en tillräckligt hög inkomst för att klara hyran samt uppfyller konsumentverkets miniminorm för skälig levnadsstandard. Inkomsten ska komma från arbete, pension, a-kassa eller studiemedel. Men sjukersättning, föräldrapenning, bostadsbidrag, etableringsstöd, bostadstillägg, tillgångar på banken, livränta eller liknande kan också godkännas efter prövning från fall till fall.

Det kan krävas en pant eller borgen som säkerhet vid eventuella hyresskulder.

Den som söker ska vid uppmaning lämna referenser till tidigare boenden så att Riksbyggen kan få upplysningar om hur den tilltänkte hyresgästen har skött sig där.

Emma Lindsten, administratör vid Riksbyggen i Jönköping, prövar sökande hyresgäster till Kommunals lägenheter utifrån ovanstående krav.

Hon säger att om någon inte klarar kraven görs alltid en individuell prövning.

Det kan till exempel gälla om den sökande är timanställd och saknar ett fast arbete.

– Då kan vi be att få se tidigare lönebesked för att kunna uppskatta hur mycket personen brukar tjäna under en månad. Handlar det om vikariat kan vi göra en prövning utifrån hur långt vikariatet är. Vi kan i dessa lägen kräva en pant eller borgen för att godkänna hyresgästen.

Inkomstkravet innebär att hyresgästen ska ha omkring 4 000-5 000 kronor kvar efter hyran till mat och annat som krävs för att leva ett normalt liv med inköp av kläder och annat.

– Men det kan variera beroende på hur många det är som ska bo i lägenheten, säger Emma Lindsten.

Tidigare godkändes inte a-kassa som inkomst för ett hyreskontrakt. Men det ändrade Riksbyggen i februari i år.

– Nu kan vi göra en prövning beroende på hur nära det är att personen riskerar att bli utförsäkrad.

Flera allmännyttiga bostadsbolag har sänkt inkomstkraven för att få en bostad. Inkomstkravet har från i höst helt slopats hos de kommunala bostadsbolagen i Göteborg.

Uppsalas kommunala bostadsbolag har aldrig haft något inkomstkrav, och har trots detta inte rapporterat högre andel betalningsanmärkningar än andra.

Några sådana överväganden har inte Riksbyggen gjort.

– Men vi har blivit generösare i de individuella bedömningarna, säger Emma Lindsten.

Många kommunalare saknar fast anställning. De kan också få svårt att få någon pant eller borgen som säkerhet för att få ett hyreskontrakt.

Kommunal tycker inte att det finns skäl att ha regler som underlättar för kommunalare med osäkra anställningar och låga löner att kunna få kontrakt på lägenheter som ägs av förbundet.

– Men vi har byggt fler små lägenheter med krympt yta vilket gör hyran lägre, säger Niklas Rengen.

Ambitionen var tidigare att hyran skulle ligga något under hyresnivån i allmännyttan. Så blir det inte nu, den blir på 1 700 kronor per kvadratmeter, lika hög som i Riksbyggens egna nyproducerade lägenheter.

– Jag tycker ändå att det är bra. Det finns privata värdar som kräver 3 000 kronor per kvadratmeter i hyra, säger Niklas Rengen.

Han ser bygget av Kommunals lägenheter som i första hand en investering av Kommunals kapital, och inte främst för att göra det lättare för kommunalare att få bostad. Men Niklas Rengen tycker att Kommunal ändå gör en samhällsnyttig insats som bidrar till att det byggs fler hyresrätter.

I Munksjöstaden är det formellt Komanco som äger Kommunals lägenheter. Det är ett bolag ägt av Kommunal till 75 procent och till 25 procent av Kommunals pensionsstiftelse. Stiftelsen förvaltar ombudsmännens pensionspengar.

Kommunal är även inblandat i ett byggprojekt i utkanten av Lund. Där byggs ganska små ettor, tvåor och treor som hyresrätter. Bygget genomförs av Polstjärnan, ett bolag som ägs gemensamt av Kommunal och Byggnads, i samarbete med Riksbyggen.

I höst startar Polstjärnan och Riksbyggen även ett byggprojekt med hyresrätter i Gustavsberg, i Värmdö kommun.

Kommunals andra byggplaner är lagda på is tills vidare.

– Det beslöt förbundsstyrelsen som ett led i den åtgärdsplan som förbundet nu genomför. I det arbetet görs nu en översyn av hur många fastigheter Kommunal ska äga och vilket avkastningskrav vi ska ha på de investeringarna, säger Niklas Rengen.