Enligt Tobias Baudin ökar budgeten jämlikheten i samhället.

– Den innebär förbättringar för grupper som har det sämst.

Han är mycket nöjd med satsningen på ett kompetenslyft som gör det möjligt för omkring 20 000 visstidsanställda att utbilda sig till undersköterskor.

– Men under de närmaste åren behöver vi rekrytera 100 000 undersköterskor så denna satsning räcker inte för att lösa denna utmaning, säger Tobias Baudin.

Han är även nöjd med de 10 miljarderna extra till välfärden. Men han tillägger även där att pengarna inte räcker för att på sikt lösa behoven av bättre kvalitet samt bättre villkor för personalen inom vård och omsorg.

– Jag hoppas att de pengar som finns i denna budget i alla fall används till att öka bemanningen inom äldreomsorgen och minska barngrupperna i förskolan.

Tobias Baudin saknar offensiva satsningar på bättre arbetsmiljö. Han är kritisk till att assistansersättningen endast höjs med tre kronor i månaden.

– Det försvårar vår avtalsrörelse om inte assistansersättningen höjs för att kompensera för löneökningar och prisutvecklingen. Detta är vi mycket kritiska till, säger Tobias Baudin.