SVAR: Enligt sjuklönelagen får din arbetsgivare begära att du styrker nedsättning av arbetsförmåga från och med en tidigare dag än sjunde kalenderdagen efter sjukanmälan. Men bara om det finns särskilda skäl. Ta kontakt med din fackliga företrädare som kan kalla till ett möte med din arbetsgivare för att reda ut detta. 

Lars-Sture Johansson,
ombudsman på Kommunal