I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen, i överenskommelse med Vänsterpartiet, på snabbare vägar till arbete för nyanlända. En del gäller ändringar för nystartsjobben, som blivit den vanligaste typen av subventionerad anställning och innebär ekonomisk ersättning till den som anställer någon som varit arbetslös en längre tid eller är ny i Sverige.

Regeringen planerar att sänka stödet för personer som varit arbetslösa mindre än två år och korta de maximala stödperioderna. Detta på grund av risken att arbetet subventioneras mer än vad som är arbetsmarknadspolitiskt motiverat. Samtidigt ska stödet öka för personer som varit arbetslösa i mer än tre år samt för nyanlända. Detta för att de snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden.

Nytt är också att regeringen under 2017 ska ställa krav på att anställningsvillkoren för personer med nystartsjobb är likvärdiga med kollektivavtal.