SVAR: Jag kan inte uppfatta annat än att ni är för få anställda på arbetsplatsen. Tillsvidareanställda täcker det antal helger som finns. Hur gör ni vid sjukdom? Ska även sjukfrånvaro under en helg jobbas tillbaka? Det som är konstigt och riskerar bli fel är följande: Om du beviljas semester en vecka där det ingår arbete på helgen får du ett visst avdrag på antalet semesterdagar. Men kräver arbetsgivaren att du ska arbeta in helgen måste du i så fall få ledigt andra dagar för den extra helgen. Annars jobbar du för många timmar som du inte får betalt för. Kontakta omedelbart ditt lokala Kommunal, som får se över det här tillsammans med dig för att kontrollera att det blir rätt utifrån sysselsättningsgrad och lön.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal