SVAR: Kommunal tecknar avtal med Svenska kyrkan, precis som du skriver, och i avtalet finns en lägsta lön. Arbetsgiv­aren kan inte betala någon mindre än den lön som finns i avtalet, vilket gäller för arbetstagare som fyllt 18 år. I avtalet finns reglerat vad den lägsta lönen är per månad och per timme. Du verkar ha en lön som är lägre än den som är reglerad i avtalet, så kontakta ditt lokala Kommunal, som hjälper dig med att kontrollera din lön.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal