SVAR: Jag utgår från att du inte har någon sjukersättning när du nu går i pension. Skulle det vara så gäller mitt svar inte din situation.

Pensionsmyndigheten har hand om den allmänna pensionen, den vi får besked om i det orangefärgade kuvertet varje vår. Myndigheten har varken kunskap eller kompetens nog för att uttala sig om hur tjänstepension beräknas. Tyvärr ser de ut att ha blandat in det gamla ATP-systemet som fungerade så som du beskriv­er det: genomsnittet av de 15 bästa åren bildade underlag oavsett när de inträffade under arbetslivet.

Inom kommuner och landsting har det under åren funnits flera olika pensionsavtal. När avtalet PA-KL upphörde vid årsskiftet 1997/1998 gjordes en beräkning för samtliga, som om de då skulle gått i pension. Man räknade utifrån det intjänande man haft åren före 1998 och hur många år man arbetat inom avtalet beräknat från det år man fyllde 28 år. Det är den beräkningen jag tror du fått från din arbetsgivare.

Men tjänstepensionen består av ytterligare en del från senare avtal och den delen vet arbetsgivaren inte något om hur den utvecklats. Det vet i stället den eller de förvaltare du valt efter det nya avtal som kom år 1998. Har du inte gjort något val finns den delen av din tjänstepension hos KPA i en traditionell försäkring.

Kontakta gärna ditt lokala fack om du har ytterligare frågor eller funderingar!

Anne-Maria Carlsgård,
ombudsman på Kommunal