Forskning visar att barns matvanor och smakpreferenser grundläggs tidigt. Därför är maten i förskolan extra viktig. Livsmedelsverkets nya råd ”Bra måltider i förskolan” fokuserar på att barnens mat ska vara hälsosam, men också att den ska väcka nyfikenhet och inbjuda till lek. Råden ska stötta förskolepersonalen att utnyttja måltiderna i det pedagogiska arbetet och göra matsituationerna till något lustfyllt.

I Livsmedelsverkets nya råd har man plockat bort detaljerade riktlinjer för portionsstorlekar och enskilda produkter. Istället fokuserar råden på helheten, att maten ska vara bra för miljön och barnens hälsa.

– Det finns mycket oro kring barns mat, men egentligen är det inte så svårt. Bra mat för barn är samma som bra mat för vuxna, det vill säga att äta mycket grönsaker och mindre sötsaker, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket.

 

Fotnot: Livsmedelsverkets nya råd finns här (extern länk).