Före sommaren avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen att Malmö stad inte måste förse hemtjänsten med arbetskläder, vilket KA skrivit om tidigare. Nu planerar kommunen ändå att hyra in kläder till en kostnad av 18 miljoner kronor, enligt Dagens samhälle. Beslutet fattades för nästan två år sedan, samtidigt drev kommunen alltså frågan till domstol.

– När man är en stor kommun tar det tid att upphandla och att bereda verksamheter som tidigare inte har haft arbetskläder på att ha det. Till exempel har personalen tidigare i stor utsträckning bytt om innan man kommer till arbetet, säger Ilona Holmgren, utredare inom vård och omsorg på stadskontoret i Malmö, till Dagens samhälle.

Även Olivia hemtjänst, som också fick rätt av Högsta förvaltningsdomstolen när det gällde tvätt av arbetskläder, har valt att köpa in arbetskläder till sin personal och även löst tvätten.