Från och med oktober får inte längre hemtjänstpersonalen i Södertälje kommun dela ut medicin till brukarna. Och så ser det redan ut i nio av Stockholms läns kommuner. Flera kommuner har lagt tillbaka ansvaret över medicineringen på landstingets sjuksköterskor.

Kerstin Pettersson (V) är ordförande för äldreomsorgen i Södertälje. Hon menar att beslutet grundar sig i att delegeringen inte alltid varit patientsäker.

– Den utbildning som getts av landstingets sjuksköterskor när medicinen delegerades var varierande. Det är inte heller all hemtjänstpersonal som är utbildade undersköterskor och har rätt kompetens för att dela ut medicin, säger Kerstin Pettersson.

Maria Svärd är undersköterska och huvudskyddsombud för Kommunal i Södertälje. Hon ser inga direkta nackdelar med att medicineringen nu helt ska skötas av sjuksköterskorna. Att statusen på undersköterskeyrket skulle sänkas när arbetsuppgiften plockas bort, är inget hon oroar sig för.

– Vi har ett viktigt och svårt jobb även om vi nu inte ska fortsätta att dela ut medicin. Vi har ett väldigt ansvarsfullt arbete, vi har hand om svårt sjuka människor och människor i livets slutskede. Det förändras inte, även om just arbetsuppgiften med att dela medicin faller bort.

Även Maria Svärd poängterar att patientsäkerheten kommer att öka när sjuksköterskorna sköter medicineringen, men även säkerheten för personalen.

– Delegeringen av medicin till hemtjänstpersonal kan bli osäker om den inte sköts på rätt sätt. Om något går fel med medicineringen blir det en svår situation för personalen.

För brukarna innebär förändringen att ett större antal personer kommer att göra hembesök varje dag. Det är något som kan skapa oro hos brukarna. Kerstin Pettersson förstår oron, men menar att förändringen kan vara positivt för vissa brukare.

– En del vill träffa sin sjuksköterska oftare, och nu får de möjlighet att göra det.

Kommunerna får inte några extra pengar för att dela ut medicin, men arbetsuppgiften sköts ofta av just personal inom hemtjänsten. När nu sjuksköterskorna ska dela ut medicin själva kan det komma att skapa stress hos sjuksköterskor som har ansvar får många patienter.

Hur ska sjuksköterskorna hinna?

– Det är arbetsgivarens ansvar, och de får lösa det på bästa sätt för patienter och sjuksköterskor, säger Kerstin Pettersson.