Det var i lördags kväll efter tävlingarna på den nya galoppbanan Bro park som beväpnade personer rånade personal som hanterade spelkassorna.

Kommunals skyddsombud Daniel Jansson är skyddsombud för banarbetarna som är anställda på banan. De drabbades inte, säger han.

– Vi var inte där, det var efter stängningstid. Vi hade gått hem.

Daniel Jansson känner ingen särskild oro efter rånet eftersom banarbetarna inte är på plats under tävlingarna.

Men det finns annan personal som drabbades hårt, säger Michael Halvarsson. Främst är det extrapersonal som tas in återkommande vid tävlingar, till exempel personer som studerar. De jobbar i restaurangen, vaktar tävlingshästarna och hanterar spelkassorna.

– Vi har också några anställda för att sköta spelkassorna och de är bland de mest drabbade.

Michael Halvarsson var själv på plats och stod tillsammans med annan personal när en person riktade automatvapen mot dem på håll.  

– Vi höll oss undan och sedan genomfördes rånet på ett brutalt sätt mot vår personal. Sedan lämnade de platsen i en bil och då var SOS redan kontaktad.

Arbetsgivaren har hållit debriefing med personalen och kopplat in Previa, brottsofferstödjare och psykologer. Närmast jobbar de vidare med personalen som mår dåligt och ser över säkerhetsrutiner.

– En handfull mår jättedåligt i dag och är verkligen i behov av fortlöpande samtal. Alla är skakade av det som hänt.