På onsdagen presenterade Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson ”sju reformer för ekonomisk jämlikhet”. Det är satsningar totalt värda 1,6 miljarder om året som de har fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Bland annat höjs garantiersättningen och bostadstillägget för de med sjuk- och aktivitetsersättning.

– Många som är långtidssjuka och har det väldigt tufft kommer att få en bättre ekonomisk situation. En majoritet av de som berörs är kvinnor, sade Ulla Andersson vid en pressträff.

Den dyraste av de sju reformerna är att lönebidragstaket höjs med 400 kronor i månaden, från 16700 till 17100. Det kommer att kosta totalt 1,2 miljarder till och med 2020.

– Det är en reform som har efterfrågats av hela funkisrörelsen, eftersom det möjliggör för fler funktionshindrade att komma i arbete. Lönebidraget har halkat efter i löneutvecklingen, det har legat still sedan 2007, så 400 kronor per månad i höjning är ett steg i rätt riktning, sade Ulla Andersson.

De flesta reformer träder i kraft nästa år, några får vänta till 2018.

Regeringens budget presenteras den 20 september.

Fler V-reformer

Höjt underhållsstöd för barn över 15 år.
Höjt flerbarnstillägg för familjer med tre eller fler barn. 190 000 familjer omfattas.
Höjd inkomstgräns i bostadsbidraget för barnfamiljer – ger upp till 167 kronor mer i månaden.
Höjt allmänt tandvårdsbidrag för de mellan 65-74 år.