I genomsnitt har chefer inom vård, omsorg och socialt arbete runt 30 medarbetare i sitt arbetslag. Det är mer än inom någon av de 15 branscher som undersökts i studien, som utförts av ekonomie doktor Klara Regnö på uppdrag av Vision.

Studien visar också att de stora arbetslagen leder till stress, både för cheferna och medarbetarna. Stora personalgrupper ökar avståndet mellan chef och medarbetare, vilket leder till högre personalomsättning, mer problem i arbetslaget och högre sjuktal.