Får jag ledigt för att studera?

Om du har varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare i minst sex månader eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren, har du rätt att vara tjänstledig för att studera.

Hur funkar studiemedel?

Om du studerar på heltid får du 2476 kr i veckan, varav 1772 kronor är lån och 704 kronor är bidrag. Tilläggsbidrag för ett barn är 146 kr/vecka. Du får studiemedel i högst 240 veckor. Du kan få studiemedel till och med året du fyller 56. 

Kan jag jobba extra när jag får studiemedel?

Ja, men om du får mycket lön får du mindre studiemedel. Om du tar studielån för 20 veckor under ett kalenderhalvår får du tjäna upp till 85 813 kronor utan att studiemedlet minskas.

 

Här hittar du utbildningarna

Yrkeshögskolan: www.yrkeshogskolan.se
Högskolor: www.antagning.se
Folkhögskola: www.folkhogskola.nu
Vuxengymnasium: Din kommun.
Yrkesbevis för trädgårdsnäringen (TCYK): www.yrkesbevis.com
Sotare och brandman: www.msb.se

 

Vem får söka?

Vuxengymnasium

Man ska normalt ha fyllt 20 år och får söka kurser som man inte har ett godkänt gymnasiebetyg i.

Yrkeshögskola

Man ska ha gymnasieexamen eller motsvarande. Som ”motsvarande” kan praktisk erfarenhet eller andra utbildningar räknas. För vissa kurser är kraven högre.

Högskola

Här krävs svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kurser på folkhögskola. Om man saknar formell behörighet, men tycker att man skaffat sig motsvar­ande kunskaper på annat sätt, finns möjlighet att få detta prövat. För många kurser och utbildning ställs särskilda krav. Läs mer på www.antagning.se.

 

När ska man söka?

Vuxengymnasium och yrkeshögskola

Kurserna kan starta vid olika tider under året, och har därför olika ansökningsdagar. För vuxengymnasiet kan du kolla med din kommun vilka tider som gäller. För yrkeshögskolan hittar du info på www.yrkeshogskolan.se.

Högskola

Högskolekurser i hela landet ska man anmäla sig till senast 17 oktober.