Pelle Sandstrak var svårt sjuk i Tourettes syndrom – när han mådde som sämst bodde han i en bil och kunde varken tvätta sig eller byta kläder. Boken ”Mr Tourette och jag” handlar om den tiden. I den här uppföljaren berättar han om sin kamp för att bli frisk och få ett bra liv. Hans järnstarka vilja hjälper honom att komma igen trots många bakslag.

Men Pelle Sandstrak påminner också om hur viktigt det är att få rätt hjälp, att träffa rätt person vid rätt tidpunkt. En påminnelse om att det ofta är turen som skiljer en uteliggare från en välfungerande samhällsmedborgare.