För alla som någon gång funderat över relationen till sina föräldrar och över kärleken och svårigheterna som finns i samspelet mellan föräldrar och barn är detta en tänkvärd bok. Trots att jag störs av att inte veta vad som är sanning och vad som är fiktion i boken kan jag inte sluta läsa när jag väl har börjat. Fram växer en ovanlig vänskap mellan Stefan och psykologen Josef. Deras förflutna leder till förintelsens Polen och kanske har de mer gemensamt än åtminstone en av dem förstår.

I början retar jag mig på de små sagor och berättelser som är insprängda i romanen, men snart förstår jag att de alla har ett syfte.