Det är Kommunal, Skogs- och Lantarbetareförbundet (SLA), och Veterinärförbundet som tillsammans tagit fram snabbspåret för nyanlända djursjukskötare inom den privata sektorn, som Arbetet var först med att rapportera om. Enligt en prognos från Jordbruksverket saknas närmare tusen djursjukskötare på arbetsmarknaden. Och bristen på utbildad personal kan komma att öka med kommande pensionsavgångar.

De som kan delta i snabbspåret är nyanlända akademiker med minst tre års högskoleutbildning inriktad mot djursjukskötaryrket. Även veterinärer som vill skola om sig till djursjukskötare kan delta.

Snabbspåret innebär en 26 veckor lång uppdragsutbildning. Kurserna kommer bland annat att innehålla svensk lagstiftning och svensk antibiotikapolicy. Efter utbildningen följer en sex månader lång praktikperiod där deltagaren får etableringsersättning.