Flest berörs av avtalen för privat vård. De flesta privatanställda personliga assistenters och ambulanssjukvårdares villkor regleras i Kommunals avtal med Vård­företagarna. På assistansområdet har Kommunal varslat om nyanställningsblockad, och på ambulansområdet pågår förhandlingarna fortfarande. Avtalet för personliga assistenter löpte ut den 30 juni, det för ambulanssjukvårdare den 31 augusti.

Förhandlingarna fortsätter också om avtalet KFO Hälsa, vård och omsorg. Här finns förutom krav på löneökningar krav på extrapengar till undersköterskorna och heltid som norm.

– Hoppas på att vi har ett nytt avtal inom kort, säger ombudsman Lars-Sture Johansson som förhandlar för Kommunal.

Nya avtal för privatanställda inom vård finns redan med KFS och Arbetsgiva­r­alliansen. Båda innehåller löneökningar på i snitt 520 kronor samt 400 kronor ex­t­ra för undersköterskor. Här finns också skrivningar om rätt till heltid.

Men de flesta privatanställda medlemmar finns på arbetsplatser där villkoren regleras av Kommunals avtal med Vård­företagarna. Där byter parterna avtals­krav i början av oktober.

Bransch F reglerar villkoren för äldreomsorg och bransch E villkoren för vård, behandling och omsorg. 

Även om allt ännu inte är klart nämner Lars-Sture Johansson några av de viktigaste frågorna: 

– Heltid som norm och trygga anställningar, man ska vara ekonomiskt självförsörjande på en anställning. Reallöneökningar och undersköterskesatsningen, säger han.

I tidigare avtalsförhandlingar har en stor fråga varit den om villkoren vid sov­ande jour. Enligt Lars-Sture Johansson är det något som medlemmarna fortfarande pratar mycket om.

Avtalen med Vårdföretagarna som rör äldreomsorg och annan omsorg, vård och behandling går ut sista november. Innan dess kan andra avtal bli klara. Dit hör KFO Turism och fritid samt KFO Hushålls­näratjänster.

Även anställda på friskolor ska få nya avtal. Kommunal har lämnat över krav till Almega Tjänsteföretagen och KFO. Förhandlingar pågår även med Sveriges Bussföretag. Nuvarande avtal går ut i höst. Då förhandlas också flera avtal med Arbetsgivaralliansen och IDEA, Arbets­givarförbundet för ideella organisationer.

 

Tre röster om avtalen – vad är viktigast för medlemmarna?

 

 

Ingrid Virtanen, 53 år 
Vårdare. Omfattas av avtalet med Vårdföretagarna för anställda i vård, behandling och omsorg.

– Rätt till heltid, sänkt arbetstid och en annan stor bit är del­ade turer. Löner som inte är sämre än i avtalet med SKL. Skötare som har undersköterskeutbildning och en extra psykiatridel ska få del av undersköt­erskesatsningen.

 

Micke Lingåker, 42 år
Vårdare. Omfattas av avtalet med Vårdföretagarna för anställda i vård, behandling och omsorg.

– Få skulle tacka nej till högre lön. Alla medlemmar ska ha samma förutsättningar, det bästa vore branschneutrala avtal. Heltid är som jämställdhetsfråga otroligt viktig. Ur arbetsmiljösynpunkt är inte sovande jour bra.

 

Lizette Ferm, 39 år
Undersköterska. Omfattas av avtalet med Vårdföretagarna för äldreomsorg.

– Undersköterskesatsningen. Det måste  ge något att man är utbildad undersköterska. Vi måste höja statusen på vårt yrke så att det blir attraktivt.