Aktionsdagen genomfördes över hela länet av skyddsombud inom Keolis, Nobina, Arriva och Flygbussarna.

Vid Södermalmstorg vid Slussen stod huvudskyddsombudet vid Söderhallen Stephan Gard. När bussarna kom till torget var det dags för förare att bli avlösta för att kunna ta paus.

– Vi har ett avtal i innerstan som säger att förare ska ha rätt till 9 minuters paus i lokal. Så för att hinna till pauslokalen och tillbaka hit är pauserna 17 minuter, säger han.

Om den täta trafiken gör att förarna blir försenade ska de vid förarplatsen trycka in knappen ”RASTFARA/PAUSFARA”. Då får trafikledningen en signal om att det kan behövas någon som avlöser föraren vid nästa tur, alternativet att den buss föraren sen ska köra blir försenad för att föraren behöver sin paus.

Milorad Djordevic har följt instruktionerna och går trots förseningen mot pauslokalen några hundra meter från hållplatsen där avlösningen äger rum.

– Nu tar jag min paus. Det är upp till trafikledningen att avgöra om den buss jag sen ska köra blir försenad eller om någon annan förare får hoppa in, säger han.

Stephan Gard säger att alla inte följer instruktionerna och larmar om förseningar i trafiken.

Inte bara Kommunal tycker att det är viktigt att förarna tar sina pauser. Keolis depåchef vid Söderhallen, Johan Grönwald, är också på plats för att markera sitt stöd för Kommunals aktion.

– Det är bra att Kommunal uppmärksammar problemet. Vi får se till att det finns avlösning för försenade förare som ska ta ut sin paus. Oftast klarar vi det men det är omöjligt att ha tjänstepaket som i alla lägen undviker förseningar, säger han.

Medan aktionen pågår tätnar morgonrusningen allt mer. Cyklister och gående korsar i stora mängder bussarnas väg vid Slussen.

Bussföraren Perihan ”Pärlan” Aydin delar vid Södermalmstorg ut flygblad med information om aktionen till trafikanter som väntar på bussen.

– Många är förstående och undrar hur vi klarar av vårt pressade jobb i detta trafikkaos.

Vid en annan del av Slussen finns en depå för Keolis Nacka/Värmdöbussar. Där är framkomligheten begränsad på grund av att Slussen nu börjar rivas.

Skyddsombudet Abbas Gavali säger att han mötte en förare som var väldigt ilsken på grund av kaoset och de förseningar som uppstår.

– Men det är viktigt att inte ta ut ilskan på kollegor när avlösare är lite sena. Ta istället ut din paus som du har rätt till.

En liknande aktionsdag kommer att genomföras den 13 september.

Enligt avtalet har förarna rätt till 10 minuters paus efter maximalt 2,5 timmars körning.

Även om Kommunals aktion har fått stöd av arbetsgivarna finns en tvist om hur avtalet ska tolkas när det gäller rätten till paus. Keolis anser att 2,5 timmars körning ska räknas utifrån hur länge föraren sitter med händerna på ratten. Kommunal anser att all arbetstid ska räknas in.

Den tvisten ska i höst avgöras i arbetsdomstolen.

I de förhandlingar som nu pågår om ett nytt bussbranschavtal vill Sveriges Bussföretag att tiden för rätt till paus ska vara mer flexibel och att pausen då ska kunna kortas till 6 minuter.