Kommunal har varslat om nyanställningsblockad efter att förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för 40 000 personliga assistenter har strandat. Kommunal vill att medlemmarna ska få löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden, 2,2 procent. Vårdföretagarna vill höja lönerna med 0,8 procent i år och 1,4 procent nästa år. De anser sig inte ha råd med mer eftersom assistansersättningen från Försäkringskassan endast räknas upp med 1,4 procent. Nivån beslutas av regeringen.

Kommunal menar dock att Vårdföretagarna vilseleder genom att jämföra de två procentsatserna. En löneökning på 2,2 procent motsvarar 2,83 kronor i timmen enligt Kommunal, medan höjningen av assistansersättningen på 1,4 procent motsvarar 4 kronor i timmen.

Men Vårdföretagarna tycker att det är en förenklad bild. Assistansersättningens 288 kronor per timme ska gå till så mycket mer än bara löner, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

– Det ska också täcka övriga kostnader, allt från biobiljetter och luncher till den assistansberättigade, till kostnader för introduktion, utbildning, rekrytering och uppsägningslöner. Dessutom när du höjer lönen så behöver du också kunna betala ökade sociala avgifter och pensioner, säger Inga-Kari Fryklund.

Enligt Vårdföretagarna skulle en löneökning på 2,2 procent i själva verket kosta 4,7 kronor mer per timme, om man räknar in sådant som semesterersättning, ob-ersättning och arbetsgivaravgifter. Höjningen av assistansersättningen är 4 kronor per timme.

Samtidigt görs det stora vinster inom personlig assistans. Enligt en rapport från Kommunal utförs 80 procent av den privata assistans som berättigar till stöd från Försäkringskassan av företag med fler än 100 anställda. Marknaden domineras av tre stora koncerner – Team Olivia, Humana och Frösunda. Tillsammans har de 34 000 anställda (totalt i Norden) och omsatte 2015 nästan 12 miljarder kronor (övriga områden som äldreomsorg och LSS-boenden inräknat).

Den samlade rörelsevinsten för Humana, Team Olivia och Frösunda var förra året 653 miljoner kronor och den slutliga vinsten efter finansiella poster och skatt 349 miljoner kronor för de tre koncernerna. Vinstmarginalen landar på runt drygt 5 procent. Det ska dock inte förväxlas med avkastning på investerat kapital, som är det som Välfärdsutredningen vill begränsa till under 10 procent.

Den samlade balanserade vinsten, alltså vinster även från tidigare år, var totalt 874 miljoner kronor. Dessutom ägs koncernerna i sin tur av så kallade holdingbolag dit en del av pengarna flyttas och det görs ytterligare vinster. Både Frösunda och Humana ägs i slutänden av riskkapitalfonder utomlands.

Medellönen för en privatanställd personlig assistent som går på Vårdföretagarnas avtal är enligt Kommunal 22 140 kronor i månaden. Det motsvarar en årsinkomst på 265 580 kronor. De som driver företagen tjänar betydligt mer. 2015 hade Rasmus Nerman, vd för Humana, en fastställd förvärvsinkomst på 1 840 500 kronor. Frösundas vd Susanne Sidén tjänade hela 4 276 000 kronor förra året. För Team Olivias vd Dan Olsson är de senaste uppgifterna från 2014 – då tjänade han 1 935 900 kronor och hade dessutom ett överskott av kapital på 265 000 kronor.

Men Inga-Kari Fryklund håller inte med om att det är en lönsam bransch. Hon säger att de stora koncernerna även har andra verksamheter som gör att de tillfälligt klarar av en ökad kostnad.

– När det gäller de små företagen som bara har personlig assistans så finns det inga andra intäkter att falla tillbaka på. Det gör det väldigt svårt för dem, säger hon.

Men de här tre koncernerna har större delen av marknaden och Humana gjorde exempelvis förra året en rörelsevinst enbart inom personlig assistans på 182 miljoner kronor – är det verkligen en bransch som går dåligt?

– Ja de har en stor del av marknaden, men vi har 245 medlemsföretag och vi ser att i snitt så går sektorn inte bra, säger Inga-Kari Fryklund.