Det var i går, torsdag, som Kommunal varslade om konflikt efter att förhandlingarna med Vårdföretagarna om ett nytt avtal för privatanställda personliga assistenter brutit samman. Vid ett varsel om stridsåtgärder träder det statliga Medlingsinstitutet automatiskt in för att försöka få parterna att komma överens.

På fredagsmorgonen utsågs två medlare – Gunilla Runnquist och Katarina Novák. Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet och Katarina Novák är tidigare vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivarförbundet.

Om parterna inte kommer överens före den 13 september utbryter en blockad mot nyanställning och inhyrning på assistansföretagen. Cirka 40 000 personliga assistenter berörs av förhandlingarna.