Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade arbetar 42 procent av kvinnorna heltid, medan 61 procent av männen arbetar heltid. Det visar en granskning som tidningen Arbetet har gjort. Inom förskola och barnomsorg arbetar 63 procent av kvinnorna heltid och 80 procent av männen. Minst skillnad är det inom grundskolan, 69 procent av kvinnorna arbetar heltid och 78 procent av männen.

Agneta Jöhnk, avdelningschef för arbetsgivarpolitik på Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger till Arbetet att det finns historiska skäl till att kommunanställda män oftare arbetar heltid.

– Om man ser bakåt så har kvinnorna inom omsorgen ofta tagit det största ansvaret i hemmet och då har det passat bra med ett deltidsjobb. Då var det också enkelt att anpassa bemanningen till de tider då brukarna behövde hjälp. I dag är det annorlunda, säger Agneta Jöhnk till Arbetet.

Kommunal och SKL skrev i det senaste kollektivavtalet från i våras in att heltid ska vara norm. Senast den 31 december 2017 ska alla arbetsgivare ha tagit fram en plan på hur heltid som norm ska bli verklighet. KA skrev i förra veckan att den arbetsgrupp som ska arbeta med frågan på central nivå nyligen har kommit igång med sitt arbete. Den består av representanter från både Kommunal och SKL.