Krisen i sjukvården i Västernorrland kan framstå som konstant.  Sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall har länge kämpat med överbeläggningar. Sedan de stora neddragningarna för snart tio år sedan har facken upprepade gånger larmat om dålig arbetsmiljö. 

Samtidigt ökar kostnaderna för hyrpersonal. Men trots det är det sådan personalbrist att akutkirurgin i Sollefteå varit stängd sedan i juni, planen är att den öppnar i november. Förutom att det varit svårt att rekrytera läkare och sjuksköterskor har landstinget också haft svårt att hitta undersköterskor.

Nu har landstinget tillsatt en rekryteringskommitté i syfte att trygga kompetensförsörjningen i hela landstinget, fokus ligger på Sollefteå.

Samtidigt har KA tidigare skrivit om att Västernorrland inte satsat på extra löneökningar för skötarna i år. Det har däremot angränsande landsting och regioner gjort.

Jan-Olov Häggström (S) är ordförande för landstingets utskott för personalpolitik. Han har tagit initiativ till rekryteringskommittén och tror att resultatet på sikt kan ha betydelse för Kommunals grupper.

– Vi lägger enligt prognosen 332 miljoner kronor på stafetter i år. Kan rekryteringskommittén se till att vi inte behöver rekrytera tillfällig personal då blir det resurser över som man kan använda till arbetsmiljön och till lönelägen, säger Jan-Olov Häggström.

Kommunals Jan-Olov Lampinen är positiv. Framför allt hoppas han på att det kan leda till en bättre arbetsmiljö. Redan nu pågår ett arbete med att höja grundbemanningen, målet är arbete två av fem helger i stället för varannan.

– Man måste få tag i personer till de ställen som är underbemannande. Det saknas undersköterskor, vi kämpar för att få mer fast anställd personal, säger Jan-Olov Lampinen.

En förhöjd grundbemanning tror han kan leda till bättre arbetsmiljö. Han anser att färre inhyrda också skulle göra det, eftersom en kontinuitet ofta ger lägre arbetsbelastning. Det kan i sin tur ge mer återhämtning och färre sjukskrivna.

– Man borde kunna räkna på vad man brukar hyra in för och vad man behöver betala för att rekrytera. Jag tror att det finns de som gärna skulle vara anställda om arbetsmiljön var bra och de hade bra betalt och man kan återhämta sig, säger Jan-Olov Lampinen.

Kostnaderna för hyrpersonal har sammanlagt ökat med 103 procent i landsting/regioner de senaste fem åren. Västernorrland ligger på tredje plats på listan för kostnader räknat per invånare. Gävleborg toppar listan, följt av Norrbotten. Det visar en kartläggning från SVT Nyheter.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, samarbetar nu med landsting/regioner för att ta fram strategier för att minska hyrberoendet.