Det innebär att chefen inte får efterforska vem som har haft kontakt med media och lämnat ut uppgifter om arbetsplatsen eller företaget. Den som lämnat ut uppgifter får inte heller utsättas för repressalier.

Om arbetsgivaren bryter mot detta genom avsked, uppsägning, disciplinpåföljd eller någon liknande så kan den dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

– Det är jättebra att de som jobbar i privat välfärd också har möjlighet till meddelarfrihet och ytterst är det bra för medborgarna som har äldreomsorg att man kan larma om det är brister och fel, utan att vara rädd för repressalier efteråt, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Meddelarskyddet begränsas av de regler om tystnadsplikt som finns på respektive område. Men privatanställda kommer inte att ha rätt att lämna ut handlingar på samma sätt som offentligt anställda.

– Grundprincipen ska vara att allt ska vara öppet och redovisas, säger Tobias Baudin.

Den nya lagen kommer heller inte gälla personliga assistenter som är anställda direkt av brukaren.

– Det är ju tveksamt. Det är viktigt att man har den här öppenheten, möjligheten till meddelarfrihet oavsett om det här är en offentlig arbetsgivare eller privat arbetsgivare eller i de fall en brukare är arbetsgivare, säger Tobias Baudin.

Arbetsgivarorganisationen Almegas chefsjurist Jonas Stenmo ifrågasätter i Sveriges Radios P1 Morgon om lagen som stärker meddelarskyddet behövs. Han anser att det räcker med den lag som från årsskiftet kommer att stärka skyddet för visselblåsare som larmar om missförhållanden. 

Tobias Baudin håller inte med.

– Nej, jag tycker att det ska gälla samma förutsättningar om du jobbar på ett kommundrivet äldreboende eller på ett äldreboende som drivs av ett privat företag, säger Tobias Baudin.

Han hoppas att meddelarskyddet ska leda till att fler larmar om brister i till exempel äldreomsorgen. Men tror att anställningstryggheten också måste stärkas.

– Min bild är att det blivit tystare och tystare på arbetsplatserna, en del hör ihop med att många har otrygga anställningar och vi kämpar för att få till mer tillsvidareanställningar. Med visstidsanställningar är det klart att man inte vågar säga det som behövs för att verksamheten ska utvecklas till det bättre. Men det är klart att meddelarfriheten är viktig, att man får det lagstödet.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.