Det är SBU, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering som sammanställt den forskning som finns. SBU har ett regeringsuppdrag att samla kunskap om vilken betydelse arbetsmiljön har att personer utvecklar olika sjukdomar. Sambandet mellan arbetsmiljö och artros är tydligast för höft och knä-artros. Vilka yrkesgrupper som kan vara i farozonen, vill rapportförfattarna inte peka ut. Det finns för lite forskning på hur länge och hur mycket som krävs av de rörelser som kan ge artros, för att ge en så specifik bild av problemet. Golvläggare är dock en typisk grupp anställda som ligger i riskzonen. Men även vårdpersonal menar Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet som har lett studien.

–  Ja det är klart. Innehåller jobbet några av de här exponeringarna, att bära och lyfta tungt till exempel, så kan det finnas en risk. 

Artros är en sjukdom som drabbar en stor del av befolkningen och medför smärta och stelhet i lederna. Mellan tio och 25 procent anses ha någon form av artros. Artros är en sjukdom som brukar förknippas med åldrande. Men att arbetsmiljön har betydelse har varit känt även tidigare. Eva Vingård skrev sin avhandling på ämnet redan 1991. Men då fanns inte så många andra liknande studier. Nu är evidensen övertygande.

– Det finns 35 olika studier så det är mer säkert att säga att det är så här idag.

Eva Vingård menar att fack och arbetsgivare måste fundera på hur man kan förebygga att fler utvecklar artros. Men också lindra problemen för dem som redan drabbats.

– Man kan se över vad man göra för att ändra organisationen och anpassa arbetet, säger Eva Vingård.

Den som har fått en sjukdom som kan bevisas ha orsakats av arbetet kan få ersättning för arbetssjukdom både från Försäkringskassan och genom kollektivavtalet från Afa Försäkring. Men det har blivit allt svårare att få rätt, visade Kommunalarbetaren och Dagens Arbete i en granskning tidigare i år.

Kan det här innebär att det kan bli lättare för personer med artros att få ersättning för arbetssjukdom?

– Ja det kan jag tänka mig. Det går att få ersättning för artros redan idag, kunskapen om de här sambanden har ju varit känd ganska länge. Men nu finns det ännu starkare evidens så det tror jag säkert man tar till sig.

Edvard Lidén är försäkringsmedicinsk rådgivare på Försäkringskassan och säger till Sveriges Radio att han hoppas att det vetenskapliga underlaget kommer göra det lättare att göra bedömningar om vilka som har rätt till ersättning för inkomstförlust under långa sjukskrivningar. Men han påpekar samtidigt att det är ovanligt att personer söker ersättning enbart för artros, ofta handlar det om en kombination av diagnoser.