Vad hände på ert första möte?

– Vi har tagit fram en projektplan och när den är förankrad så drar arbete i gång.

Vad exakt ska ni i gruppen göra?

– Det övergripande är att vi ska stödja kommunerna i deras lokala arbete.

Förhoppningsvis ska väl inte ni behöva göra så mycket utan arbetet ska väl ske just lokalt?

– Vi får nog en del att göra men visst i slutändan är det lokalt som det händer saker.

Hur ska ni kunna hålla koll på 290 kommuner och 21 landsting/regioner?

– Vi kommer att göra regelbundna uppföljningar. Exakt hur det kommer se ut får vi se.

Känns det greppbart med så många olika arbetsgivare?

– Ja, det tycker jag. Sen får man ha respekt för att det kommer ta tid.

Kommer ni att granska alla 311 planer?

– Snarare handlar det om att vi ska stödja dem i deras arbete med att ta fram planerna.

Det måste kunna bli väldigt olika planer i olika kommuner?

– Ja men situationen ser också väldigt olika ut i olika kommuner och därav kommer också planerna se väldigt olika ut.

Fotnot: I det senaste avtalet mellan Kommunal och SKL står det att alla arbetsgivare senast den 31 december 2017 ska ha tagit fram en plan för hur heltid som norm ska införas. Arbetet ska vara slutfört den 31 maj 2021 då heltid ska vara norm vid nyanställning och att andelen anställda som jobbar heltid ska vara högre. Avstämning ska göras varje år mellan parterna.