– Eftersom vi har rätt till heltid i Luleå är det inte så enkelt att anställa människor på deltid. Men vi vill diskutera med facket i fall man kan göra särskilda anställningsavtal för detta, säger Lena Kruse, tf verksamhetschef för vård och omsorg i Luleå.

Kommunal är lite avvaktande innan man fått se detaljerna i förslaget.

– Vi har inte tagit ställning fullt ut. Vi har bara fått det som en informationspunkt än så länge. Studenter finns ju redan i verksamheten men det kan ju finnas de av medlemmarna som vill ha delade turer i stället för de långpass som kommunen har infört, säger sektionsordförande Inez Thomasson-Olofsson.

Det finns flera olika utbildningar inom vårdsektorn i Luleå, och det är i första hand de studenterna kommunen tar sikte på. Men även andra är välkomna, säger Lena Kruse.

Men jobbar inte redan dessa studenter extra i äldreomsorgen?

– Jo det kan finnas de som rings in på timmar. Men skillnaden här är att det blir fasta scheman, säger Lena Kruse.

De ofrivilliga delade turerna ska vara avskaffade senast den 1 januari 2017. Förhandlingar mellan kommunen och Kommunal kommer att inledas inom kort.

– Det förs ju diskussioner redan nu. Förhoppningen är att vi snart ska kunna ro det här i land, säger Lena Kruse.