– Vår arbetssituation har blivit helt ohållbar. Personalen går på knäna och många jobbar på tills de går sönder. Jag och många med mig är sjukskrivna på grund av arbetsbelastningen – en del säger till och med upp sig i protest. Det är inte så konstigt att man blir sjuk om man ständigt tvingas jobba långa arbetspass utan möjlighet till återhämtning. Dessutom bär många på en stark känsla av otillräcklighet gentemot patienterna. Vill vi ha en patientsäker vård i Sverige krävs en arbetsmiljö som inte sliter sönder personalen.

Det talas ofta om personalbrist inom sjukvården – hur ska arbetsgivare hitta personal som kan avlasta?   

– Det är inte främst bristen på utbildad vårdpersonal som är problemet utan att den offentliga vården har blivit en så dålig arbetsgivare att personalen inte längre är intresserad av att jobba där. Här i Nyköping har man till och med fått stänga avdelningar eftersom det inte fanns någon att anställa när många plötsligt sade upp sig. Det är inte ett attraktivt jobb. Det har funnits problem inom vård- och omsorgssektorn länge men nu har bägaren runnit över.

Hur kan situationen förbättras?

– Först och främst måste arbetsgivarna och politikerna – både på lokal och riksdagsnivå – förstå att vi är en av samhällets allra viktigaste delar. Om ingen vill jobba kvar inom sjukvården havererar en av våra viktigaste samhällsfunktioner. Redan nu brister patientsäkerheten när en sjuksköterska och två undersköterskor förväntas ha ansvar för en hel avdelning med upp emot tolv patienter. Som det ser ut nu får många sjuksköterskor hyras in från bemanningsföretag. Där får de mer i lön och de slipper en del av det ansvar som ordinarie personal tar. Lägg de pengarna på oss istället – på högre löner och en bättre arbetsmiljö – först då får vi en patientsäker vård.

Den 4 september samlas sjukvårdspersonal på 25 orter runt om i Sverige för att manifestera för en hållbar vård.