– Jag är både stolt och nöjd med att vi tillsammans, på kort tid, fått fram detta genomarbetade åtgärdspaket som jag är övertygad om att det kommer att leda både till minskad sjukfrånvaro och till hållbar hälsa för alla som arbetar i välfärdssektorn, säger Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, enligt ett pressmeddelande.

Paketet som döpts till ”avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser” innehåller i stort sett endast övergripande förslag, om utveckling, utbildning, tydliggörande och utredning.

Här är några exempel:

Främja användningen av så kallade arbetsmiljöbokslut, där arbetsmiljörisker analyseras.

Utbildningsinsatser riktade till politiker i kommuner och landsting.

Stödpaket till enskilda kommuner med hög sjukfrånvaro.

Stötta cheferna bättre i förebyggande arbetsmiljöarbete.

Få arbetsgivarna att utnyttja företagshälsovården mer och bättre.

Ge bättre förutsättningar för sjukskrivna att byta jobb för att komma tillbaka i arbete.

Senast den 1 juli 2017 ska arbetet på alla punkter i avsiktsförklaringen vara påbörjat.

Parterna överlämnar också en lista på förslag till regeringen om vad staten bör göra, det gäller bland annat hur Försäkringskassan ska få en starkare samordnande roll runt den sjukskrivne. Men även regeringen ska jobba med företagshälsovården och till exempel föreslår man att en myndighet ska få ansvar för forskning och kunskapsutveckling av företagshälsovården.

Parterna tycker också att kunskaperna från genomförda arbetsmiljöinspektioner måste tas till vara bättre och vill att Arbetsmiljöverket ska få i uppdrag att sammanfatta och återföra kunskaper från sina inspektioner.

Fotnot: Hela avsiktsförklaringen finns på SKL:s hemsida.