Varför har ni valt att gå med i Pride-paraden?

– Eftersom vi nyligen blivit ett HBTQ-certifierat lasarett vill vi gärna visa upp att vi arbetar aktivt med de här frågorna. Att gå med i Pride-paraden blir ett väldigt konkret sätt att göra det på. Förhoppningsvis kan vi inspirera andra organisationer och företag att göra likadant för att bli certifierade.

Hur kommer ni delta?

– Vi kommer vara sjukhusklädda för att visa upp vår yrkestillhörighet och att vi representerar ett sjukhus. Vi kommer också bära någon form av skylt eller banderoll, med budskapet att vi är landets första HBTQ-lasarett, tillsammans med regnbågsflaggor. Jag valde att delta och tar med sambon eftersom vi inte blev så jättemånga från lasarettet. Jag vill verkligen att vi som arbetsplats och sjukhus ska vara med och visa betydelsen av att jobba aktivt med de här frågorna.

Är du särskilt intresserad av HBTQ-frågor?  

– För mig har det alltid varit helt självklart att alla ska få vara som de vill och älska vem de vill men i och med utbildningen på sjukhuset blev det väldigt tydligt att det som jag anser är en rättighet är långt ifrån självklart. Det var en ögonöppnare som fått oss alla att bli mer medvetna tror jag.

Har utbildningen påverkat dig i din yrkesroll?

– Inte så mycket eftersom jag själv inte har några direkta patientkontakter. Jag jobbar administrativt som koordinator på planeringsavdelningen. Det påverkar mig mer när det gäller arbetsmiljön. Jag försöker kanske tänka mer på hur jag och andra pratar i personalrummet till exempel för att bidra till en mer öppen och tillåtande miljö.