Jag undrar

varför man sätter lön

efter kön

är inte jobben som utförs värda lika?

Då bör man kanske efter annat jobb kika.

 

Varför är chefernas jobb värt så mycket mer?

Och om man som anställd gör mycket så blir inte slantarna fler.

Om du inte då protesterar kanske du i alla fall får lite choklad

som tack för jobbet ditt.

Protesterar du får du kommandot ”sitt”.

 

Varför visar man inte uppskattning för kompetens och slit?

Man ska nöja sig med ett papper där chefen satt sin namnteckning på plit.

Varför ska vi på mattan hållas?

Varför ska vi som säger ifrån genast sållas?

Man får svaren det är så.

Du får själv fixa så du kan må.

 

Vill du sen din intjänade semester ha ut

då får du vänta tills chefen säger att hen kan släppa dig utan prut.

Du kan inte välja när du ledig vill vara.

Du får vara det när chefen vill bara.

 

Eva Söderberg