Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) säger att hon förstår varför Kommunal presenterar sina krav.

– Äldreomsorgen är en viktig fråga för oss. Vi har två utredningar igång som tittar på just det som Kommunal föreslår. Det gäller bland annat om socialtjänstlagen ska ändras så att de äldre får hjälp och stöd så att de kan ha en god levnadsnivå istället för en skälig levnadsnivå.

Åsa Regnér säger att de utredningar som pågår även tittar på hur arbetsorganisationen kan utvecklas så att det finns möjlighet till större flexibilitet och individuellt anpassad äldreomsorg.

Hon delar kritiken mot att en femtedel av alla platser på äldreboenden har försvunnit på tio år.

– Regeringen har satsat på ett investeringsstöd för byggande av fler äldreboenden. Nu är det kommunernas ansvar att se till att dessa äldreboenden byggs.

Hon instämmer i kravet på att personalens arbetsvillkor måste förbättras.

– De som arbetar inom äldreomsorgen har det tufft och slitsamt med underbemanning, deltider och otrygga jobb. Vi har satsat extra pengar till ökad bemanning som jag hoppas får genomslag i kommunerna, säger hon.

Under åren 2015-2018 är det totalt 7 miljarder som öronmärks till extra bemanning inom hemtjänst och på äldreboenden. Det motsvarar cirka 5 600 heltidstjänster för undersköterskor.

– Det här är en bra början, säger Åsa Regnér.