SVAR: Normalt kan man inte bli skyldig arbetstid vid frånvaro på grund av sjukdom, eftersom sådan frånvaro eller semester ska likställas med fullgjord arbetstid. Men din redogörelse är intressant ur rättviseperspektiv, utifrån hur arbetsgivaren tänkt sig denna modell. 

Att kanske bli sjukfrånvarande en eller två veckor och därmed bli skyldig en eller två timmar är inte svårt att begripa om man utgår från att frånvaron inträffar måndag till och med söndag, som då är en vecka. Svårare att förstå är om en sjukfrånvaro gäller från och med torsdag, till exempel. På vilken veckodag räknas timmen? 

Om den räknas för torsdagens arbete och man blir sjuk denna dag och sjukfrånvaron pågår till och med söndagen samma vecka blir man i så fall skyldig en timme. Detta fast frånvaron inte varat en hel vecka.  Eller räknar arbetsgivaren minuter per dag? Vid långtidssjukfrånvaro skulle det ju kunna bli hur många timmar som helst att jobba igen.

En annan aspekt är att man kan bli deltidssjukskriven ända ner till en fjärdedel av sin arbetstid. Blir jag då skyldig en kvart per vecka? Det finns ytterligare synpunkter på detta, men det viktigaste jag försökt belysa är rättviseaspekten. Ska man bli bestraffad för att man råkar bli sjuk? 

Men bortse nu från ovanstående och ta återigen kontakt med din lokala fackliga företrädare. Denna modell är nämligen inte förenlig med lagstiftningen.

Tord Almlöf,
ombudsman på Kommunal