SVAR: Enligt det centrala kollektivavtal du arbetar på fungerar det så som du beskriv­er det. Frågan har inte blivit prioriterad av avtalsdelegationen, som beslutar om vilka förändringar man i första hand vill ha i det centrala kollektivavtalet. Men det förekommer att man i lokala kollektivavtal har reglerat att ersättningen betalas ut inför semestern.  Kontakta gärna ditt lokala Kommunal för att få veta om sådana diskussioner förekommit hos din arbetsgivare. 

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal