SVAR: Förbundet genomför, som alla andra förbund, sedvanliga löneförhandlingar med arbetsgivarorganisationer och där kommer man överens om en lönesumma som ska fördelas mellan medlemmarna på arbetsplatserna.

Just nu är genomsnittslönen för barnskötare över riket mellan 21 000 och 22 000 kronor. Har man en högre kompetens än vad som krävs för barnskötare och arbetsgivaren efterfrågar denna kompetens, då borde det finnas en möjlighet att förhandla fram högre lön.

Du kan vända dig till din lokala fackliga företrädare för att få hjälp.

Tord Almlöf,
ombudsman på Kommunal