SVAR: De flesta kollektivavtal innehåller regleringar om att permission med bibehållen lön kan ges vid enskilda angelägenheter, som nära anhörigs bortgång. Men dessa regleringar är oftast inte exakta, utan omständigheterna i det enskilda fallet avgör om och hur länge en arbetstagare kan ha permission med bibehållen lön.

Det framgår inte av din fråga om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal eller ej, så ta kontakt med ditt lokala fackliga ombud för att reda ut vad som gäller på din arbetsplats. 

Lars-Sture Johansson,
ombudsman på Kommunal