EU-kommissionen beslöt i dag att det färdigförhandlade CETA-avtalet ska betraktas som ett blandat avtal, vilket betyder att det krävs godkännande från EU-parlamentet, EU:s ministerråd och parlamenten i de 28 medlemsstaterna.

Om någon av dessa säger nej faller förslaget till frihandelsavtal.

Europaportalen.se berättar att moderaten Christopher Fjellner rasar över kommissionens beslut som han menar i bästa fall försenar avtalet med flera år och i värsta fall tar död på CETA.

Europafacket och Kommunals europeiska international EPSU är kritiska till avtalet som de menar inte skyddar offentlig verksamhet och ger storföretag rätt att stämma EU-länders demokratiskt fattade beslut om dessa hotar företagens investeringar. Kommunal lyckades vid LO-kongressen få igenom ett antal villkor för att godkänna CETA och andra frihandelsavtal.

Facken har därför krävt att de nationella parlamenten ska vara med och godkänna avtalet. Det har också varit den svenska regeringens linje, även om regeringen är positiv till avtalet.