SVAR: Som säsongsanställd har man företrädesrätt till en ny säsongsanställning om man haft anställningar under sammanlagt mer än sex månader de senaste två åren. Det är också så att om man haft sammanlagt minst tolv månaders anställning under de senaste tre åren, har man även företrädesrätt till andra anställningar hos arbetsgivaren. Till exempel en tillsvidareanställning. Din bekant bör kontakta sitt lokala Kommunal, som kan hjälpa till med denna fråga.

Ameli Andersson,
ombudsman på Kommunal