SVAR: Du skriver inte vem du har som arbetsgivare, men om det är en kommun omfattas du av en bilaga J, som reglerar ersättningen för själva jourpasset. I en annan bilaga AB beskrivs vilka dagar och mellan vilka klockslag en arbetstagare i tjänst får extra ersättning för arbete på obekväm tid. Dagarna och klockslagen gäller också dig. Skillnaden i pengar inträffar när du har ditt jourpass. Under jourpasset på exempelvis åtta timmar får du lön för fyra timmar och jourersättning för fyra timmar. Under de timmar du får lön får du också tillägget för obekvämt arbete. Alternativet, vilket du beskriver, är att du får halv ersättning för alla åtta timmarna. I båda dessa varianter  blir summan du får lika stor.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal

Illustration: Kristin Lidström